- Đế nhôm hoặc gang đúc cao 1000mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn tay hoa lá 3+1
- Lắp 04 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m-3.5m

- Đế nhôm hoặc gang đúc cao 1000mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn tay hoa lá 4+1
- Lắp 05 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m-3.5m

- Đế nhôm hoặc gang đúc cao 1000mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn tay hoa lá 2+1
- Lắp 02 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m-3.5m

- Đế nhôm hoặc gang đúc cao 1000mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn tay hoa lá 2+1
- Lắp 03 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m-3.5m

- Đế gang đúc 888 cao 700mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn mai chiếu thuỷ nhỏ đôi
- Lắp 02 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m 

- Đế gang đúc DC06 cao 1100mm
- Thân nhôm định hình hoặc gang đúc D76
- Chùm đèn tay hoa văn 3+1
- Lắp 04 trái cầu nhựa đục D400
- Chiều cao 3.5m-4.5m

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc áp lực cao
- Chùm đèn tay rồng 4+1
- Chao đèn họa tiết vương miện
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc áp lực cao
- Chùm đèn tay rồng 4+1
- Chao đèn họa tiết nhựa
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn nhôm đúc 2+1
- Chao đèn chùa lục giác
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết
- Chùm đèn tay rồng 4 nhanh
- Cầu nhựa sọc PMMA
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm họa tiết
- Chùm đèn tay rồng 2+1
- Chao đèn họa tiết vương miện cổ điển
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết
- Chùm đèn họa tiết rồng 2+1
- Cầu nhựa đục PMMA
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn họa tiết 2+1
- Chao đèn họa tiết vương miện
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm hình chú bé
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn họa tiết 4+1
- Chao đèn họa tiết vương miện
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn họa tiết 4+1
- Chao đèn họa tiết vương miện
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn họa tiết 2+1
- Cầu sen đục PMMA
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn họa tiết 2+1
- Cầu sen đục PMMA
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn họa tiết 4+1
- Cầu sen đục PMMA
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn họa tiết 4+1
- Chao đèn họa tiết vương miện
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...

- Đế nhôm đúc
- Thân nhôm đúc họa tiết hoa văn
- Chùm đèn họa tiết 4+1
- Chao đèn họa tiết đồng hồ đại
- Trụ sau khi gia công được sơn màu đen, đồng, rêu
- Lắp đặt công viên, sân vườn, nhà ở...