Cần đèn kiểu

CẦN ĐÈN CD07

Cần đèn đôi mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống nối D49x2mm
- Góc 1800

Sản phẩm cùng loại