Cần đèn kiểu

CẦN ĐÈN CD01

Cần đèn đơn kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống nối D34x2mm
- Tấm bịt đầu cần                                        
- Cầu Inox D100

Sản phẩm cùng loại