Cần đèn kiểu

CẦN ĐÈN CD08

Cần đèn lắp trụ bê tông mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống chụp đầu trụ bê tông D120x3mm
- Tán đuôi cần

Sản phẩm cùng loại