Cần đèn kiểu

CẦN ĐÈN CD05

Cần đèn lắp trụ bê tông mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống nối D49x2mm                                       
- Cổ dê bắt trụ bê tông D180

Sản phẩm cùng loại