Cần đèn kiểu

CẦN ĐÈN CD04

Cần đèn đơn mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống nối D49x2mm
 

Sản phẩm cùng loại