Cần đèn kiểu

CẦN ĐÈN CD03

Cần đèn cánh buồm đơn kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống giằng D21x2mm
- Tấm bịt đầu cần                                     
- Cầu Inox D100

Sản phẩm cùng loại