Cần đèn kiểu

CẦN ĐÈN CD02

Cần đèn gắn tường mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Hàn past gắn tường dày 4mm

Sản phẩm cùng loại