TRỤ ĐÈN SÂN VƯỜN 4 BÓNG
- Đế nhôm hoặc gang đúc cao 1000mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn tay hoa lá 3+1
- Lắp 04 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m-3.5m

TRỤ ĐÈN SÂN VƯỜN 5 BÓNG
- Đế nhôm hoặc gang đúc cao 1000mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn tay hoa lá 4+1
- Lắp 05 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m-3.5m

TRỤ ĐÈN SÂN VƯỜN 2 BÓNG
- Đế nhôm hoặc gang đúc cao 1000mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn tay hoa lá 2+1
- Lắp 02 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m-3.5m

TRỤ ĐÈN SÂN VƯỜN 3 BÓNG
- Đế nhôm hoặc gang đúc cao 1000mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn tay hoa lá 2+1
- Lắp 03 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m-3.5m

TRỤ ĐÈN SÂN VƯỜN 2 BÓNG
- Đế gang đúc 888 cao 700mm
- Thân nhôm định hình D76
- Chùm đèn mai chiếu thuỷ nhỏ đôi
- Lắp 02 trái cầu nhựa đục D300
- Chiều cao 3m 

TRỤ ĐÈN SÂN VƯỜN 4 BÓNG
- Đế gang đúc DC06 cao 1100mm
- Thân nhôm định hình hoặc gang đúc D76
- Chùm đèn tay hoa văn 3+1
- Lắp 04 trái cầu nhựa đục D400
- Chiều cao 3.5m-4.5m