Trụ sân vườn cao 1.150mm

Đế nhôm nhỏ cao 200mm

Thân nhôm rãnh dọc cao 570mm

Lắp chao đèn Ấn độ + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Chất liệu nhôm đúc áp lực

Thân trụ cao 700mm

Lắp chao đèn lục giác thuỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Đế đúc tròn hoạ tiết

Thân nhôm đúc rãnh dọc 

Lắp chao đèn giỏ hoa nhựa hoặc thuỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Đế đúc tròn hoạ tiết

Thân nhôm bông đúc hoạ tiết 

Lắp chao đèn giỏ hoa nhựa hoặc thuỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Đế + thân đúc tròn hoạ tiết sắc xảo

Lắp chao đèn thuỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ nhập khẩu nguyên cây

Trụ sân vườn cao 1.100mm

Đế + Thân nhôm đúc rãnh dọc 

Lắp chao đèn lục giác chùa thuỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.000mm

Đế + Thân chất liệu nhôm hoặc sắt, sơn pha màu 

Lắp chao trang trí kiểu nón nhôm + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.000mm

Đế + thân chất liệu nhôm đúc hoặc sắt

Lắp chao đèn nhôm vây hoạ tiết kiểu  + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.050mm

Đế nhôm nhỏ cao 200mm

Thân nhôm rãnh dọc cao 500mm

Lắp chao đèn lục giác chùa nhỏ + bóng led 10W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.050mm

Đế nhôm nhỏ cao 200mm

Thân nhôm rãnh dọc cao 500mm

Lắp chao đèn tứ giác nhỏ + bóng led 10W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Đế đúc tròn hoạ tiết

Thân nhôm đúc rãnh dọc 

Lắp chao đèn giỏ hoa nhựa hoặc thuỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.150mm

Đế nhôm đúc cao 200mm

Thân nhôm rãnh dọc cao 570mm

Lắp chao đèn lục giác thuỷ tinh + bóng led 10-20w

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Đế đúc tròn hoạ tiết

Thân nhôm đúc rãnh dọc 

Lắp chao đèn giỏ hoa nhựa hoặc thuỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Đế đúc tròn hoạ tiết

Thân nhôm đúc rãnh dọc 

Lắp chao đèn hoàng cung kinh huỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Đế đúc tròn hoạ tiết

Thân nhôm đúc rãnh dọc 

Lắp chao đèn tháp chuông thuỷ tinh + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.200mm

Đế đúc tròn hoạ tiết

Thân nhôm đúc rãnh dọc 

Lắp chao đèn 0309 nhựa + bóng led 10-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn sân vườn cao 1.070mm

Đế gang nhỏ cao 200mm

Thân sắt, nhôm cao 570mm, lắp cầu nhựa D300 + bóng TKĐ

Màu sắc đen, đồng, rêu...

Lắp đặt sân vườn, dọc bên đường đi...

Trụ sân vườn cao 1.150mm

Đế gang nhỏ cao 200mm

Thân gang rãnh dọc cao 570mm

Lắp đầu đèn 0039 nhựa đục + bóng TKĐ 18W-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.250mm

Đế gang hoa văn cao 200mm

Thân gang rãnh dọc 

Đầu đèn giỏ hoa chao thủy tinh, nắp nhôm + bóng TKĐ 

Màu sắc: đen, rêu, đồng...

Lắp sân vườn, nhà ở, công viên...

Trụ sân vườn cao 1.150mm

Đế gang hoa văn

Thân gang bông họa tiết hoa chạy dọc thân

Đầu đèn vách chùa lục giác kính trong

Lắp đặt nhà ở, sân vườn, công viên...