Trụ đèn sân vườn cao 1.070mm

Đế gang nhỏ cao 200mm

Thân sắt, nhôm cao 570mm, lắp cầu nhựa D300 + bóng TKĐ

Màu sắc đen, đồng, rêu...

Lắp đặt sân vườn, dọc bên đường đi...

Trụ sân vườn cao 1.150mm

Đế gang nhỏ cao 200mm

Thân gang rãnh dọc cao 570mm

Lắp đầu đèn 0039 nhựa đục + bóng TKĐ 18W-20W

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ sân vườn cao 1.250mm

Đế gang hoa văn cao 200mm

Thân gang rãnh dọc 

Đầu đèn giỏ hoa chao thủy tinh, nắp nhôm + bóng TKĐ 

Màu sắc: đen, rêu, đồng...

Lắp sân vườn, nhà ở, công viên...

Trụ sân vườn cao 1.150mm

Đế gang hoa văn

Thân gang bông họa tiết hoa chạy dọc thân

Đầu đèn vách chùa lục giác kính trong

Lắp đặt nhà ở, sân vườn, công viên...