Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  400mm -   600mm   -    800mm  - 1.000mm

- Cấp bảo vệ chống bụi, nước : IP54
- Cấp cách điện : Class II
- Cấp chịu va đập : 2J
- Công suất bóng 10-20w
- Chiều cao 400 - 600mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  400mm -   600mm   -    800mm  - 1.000mm

- Cấp bảo vệ chống bụi, nước : IP44
- Cấp cách điện : Class I
- Cấp chịu va đập : 2J
- Công suất bóng 10-20w
- Chiều cao 600 - 800mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  400mm -   600mm   -    800mm

Chao nhựa chống tia UV  

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : 600mm   -    800mm

Tháp tản quang ánh sáng 

Chao nhựa chống tia UV

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  400mm -   600mm   -    800mm

Chao nhựa chống tia UV

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  400mm -   600mm   -    800mm

Chao nhựa chống tia UV

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ 600mm  -  800mm

Kính thuỷ tinh mờ

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  600mm   -    800mm

Chao nhựa chống tia UV

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  400mm -   600mm   -    800mm

Chao nhựa chống tia UV

- Cấp bảo vệ chống bụi, nước : IP54
- Cấp cách điện : Class II
- Cấp chịu va đập : 2J
- Công suất led 30w
- Chiều cao 400 - 600 - 800mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

- Cấp bảo vệ chống bụi, nước : IP44
- Cấp cách điện : Class I
- Cấp chịu va đập : 2J
- Công suất bóng 10-20w
- Chiều cao 600 - 800mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

- Cấp bảo vệ chống bụi, nước : IP54
- Cấp cách điện : Class II
- Cấp chịu va đập : 2J
- Công suất bóng 10-20w
- Chiều cao 400 - 600mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

- Cấp bảo vệ chống bụi, nước : IP54
- Cấp cách điện : Class II
- Cấp chịu va đập : 2J
- Công suất bóng 10-20w
- Tháp tản quang ánh sáng

- Chiều cao 990mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  400mm -   600mm 

Chao nhựa chống tia UV

Tháp tản quang ánh sáng

Đèn nấm sân vườn dùng để trang trí các công viên, khu vui chơi giải tri, sân vườn biệt thự

Chất liệu : Nhôm đúc sơn tĩnh điện 

Chiều cao : Từ  400mm -   600mm   -    800mm

Chao nhựa chống tia UV

Tháp tản quang ánh sáng

- Nón ngói đúc đỉnh có nấm
- Kính thuỷ tinh mờ
- Vuông 200x200mm
- Công suất bóng 10-20w
- Chiều cao 800mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

- Nón ngói đúc đỉnh có nấm
- Kính thuỷ tinh mờ
- Vuông 200x200mm
- Công suất bóng 10-20w
- Chiều cao 600mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện

- Nón ngói đúc đỉnh có nấm
- Kính thuỷ tinh mờ
- Vuông 200x200mm
- Công suất bóng 10-20w
- Chiều cao 400mm
- Nhôm đúc sơn tĩnh điện