Đế gang 888 cao 700mm

Bích đế D300mm, tâm lỗ 220x220mm, bullon M16

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang 887 cao 500mm

Bích đế D250mm, tâm lỗ 185x185, bullon M16

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

 

Đế gang nhỏ H200

Họa tiết hoa văn 

Sơn tĩnh điện màu đen, xám, rêu, đồng...

Dùng lắp trụ trang trí cao 1m

Đế gang sư tử cao 1.7m

Đế được đúc bằng gang 

Miệng đế D76

Trang trí sân vườn, khuôn viên..

Màu sắc: đồng, rêu, đen, xám..

Đế gang xoắn DC07 cao 900mm

Đế cột D320, tâm lỗ 200x200, bullon M16

Miệng đế D76, D90

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, dựng nhà chòi...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

 

Đế gang xoắn DC07 cao 1060mm

Đế cột D410, tâm lỗ 260x260, bullon M16-20

Miệng đế D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, dựng nhà chòi...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang củ hành DC06 cao 1150mm

Đế cột D440, tâm lỗ 260x260, bullon M16

Miệng đế D76, D90

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, dựng nhà chòi...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang DC05B cao 1570mm

Đế cột D480mm, tâm lỗ 340x340, bullon M20

Miệng đế D90, D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, dựng nhà chòi, lòng ngoài trụ mạ kẽm...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang sư tử cao 1400mm

Đế cột D350, tâm lỗ 260x260, bullon M16

Miệng đế D90, D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, dựng nhà chòi, lồng ngoài trụ mạ kẽm...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang DC03 cao 1500mm

Bích đế 500mm, tâm lỗ 300x300mm, bullon 20-22

Miệng đế D108-140

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang Pine cao 900mm

Đế cột D440, tâm lỗ 260x260, bullon M20

Miệng đế D90, D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, dựng nhà chòi, lồng ngoài trụ mạ kẽm...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...