Bộ khung móng M16, 4 cây bullon cao 500mm

Hàn đai la khung + tán, long đền

Dựng cố định đế gang trụ trang trí sân vườn

Bộ khung móng M20, 4 cây bullon cao 700m - 1000mm

Hàn khung 2 vòng đai la 3 dẻo + tan, long đền

Lắp trụ mạ kẽm cao từ 4m - 10m

Bộ khung móng M16, 3 cây bullon cao 300mm

Hàn khung đai la 3 dẻo + tán, long đền 

Dựng đế gang nhỏ có tiếp diện đế 3 cạnh

Bộ khung móng M22, M24 4 cây bullon cao 1m - 1.2m

Hàn 3 vòng đai khung hoàn chỉnh + tán, long đền

Dựng trụ cao áp mạ kẽm cao từ 8m - 15m